Pion ekspercki

Przedsiębiorcom i instytucjom oferujemy kompleksową usługę w zakresie realizacji badań naukowych, tworzenia niepowtarzalnych, innowacyjnych produktów, pozyskiwania funduszy na działalność naukową, udoskonalania oferty. Eksperci CTBiT AHE zapewniają wsparcie merytoryczne w realizacji projektów, wykonują badania i analizy na indywidualne zamówienie.

 

Współpracując z AHE w ramach pionu eksperckiego, możesz otrzymać:

  • wsparcie formalno-prawne w tworzeniu dokumentacji związanej z pozyskiwaniem finansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych,
  • opracowanie szczegółowych zasad i wzorów dokumentów,
  • badania, ekspertyzy i opinie rynkowe,
  • opracowanie strategii rozwoju innowacji na rynku i planu komercjalizacji badań,
  • certyfikaty potwierdzające kwalifikacje,
  • wsparcie w zakresie formalno-prawnej ochrony wyników badań i własności intelektualnej w postaci wynalazków, dzieł, utworów, wzorów użytkowych i patentów.

Eksperci AHE mogą stworzyć indywidualną propozycję odpowiadającą na potrzeby przedsiębiorcy. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z pełną ofertą AHE dla firm.

 

Eksperci

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi • Wersja BETA strony