Międzynarodowa konferencja Problemy i perspektywy rozwoju biznesu na Ukrainie

Zaproszenie na konferencję online

Problemy i perspektywy rozwoju biznesu w Ukrainie

22 lutego 2024 r. Lwów

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Ukrainie wraz z partnerami, serdecznie zaprasza studentów, doktorantów oraz młodych naukowców do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Problemy i perspektywy rozwoju biznesu w Ukrainie.

Celem konferencji jest dogłębne omówienie zagadnień dotyczących gospodarki oraz zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach stanu wojennego, a także analiza powojennej odbudowy gospodarki kraju.

Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2024 r. w Ukrainie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Rozwój krajowego biznesu w warunkach stanu wojennego.
  2. Aspekty finansowo-ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej w czasach wojny.
  3. Rachunkowo-analityczne oraz informacyjne wsparcie prawne dla zarządzania przedsiębiorstwem.
  4. Innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorczości w okresie powojennym oraz odbudowa gospodarki.
  5. Badania marketingowe jako czynnik wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych.
  6. Problemy rozwoju podmiotów gospodarczych w sektorze przemysłu, rolnictwa, handlu, hotelarstwa, restauracji oraz biznesu turystycznego w warunkach wojennych i powojennej odbudowy.
  7. Współczesne kierunki oraz zasady logistyki jako klucz do trwałego rozwoju biznesu.

Wystąpienia podczas konferencji będą prowadzone w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim.

Osoby do kontaktu w sprawach konferencji:

prof. Walentyna Kutsik – tel. 0983524307

prof. nadzw. Iryna Oleksyn – tel. 0988205268

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Інформ.-лист-англ-2

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi • Wersja BETA strony